Od 05.11.2020. opština i grad Gornji Milanovac, sa preko 50.000 žitelja, ušli su u niz gradova koji će svojim i stanovnicima centralne Srbije, ponuditi novi koncept trgovine i zabave uz podizanje kvaliteta usluga. Preko 29.000 stanovnika samog grada, je dobilo novi i za sada jedini takav centar specijalizovanog sadržaja kao i profesionalnu uslugu visokog kvaliteta.
Očekuje se da će sam centar, svojim aktivnostima, privući i veliki broj gostiju iz cele zemlje, koji će ciljano dolaziti na ovu novu poslovnu tačku u gradu.
Ovaj izuzetan tržni centar, čija je gradnja započeta 2. marta, ove godine, po svojim građevinskim i tehničkim karakteristikama, modernom i funkcionalnom opremom, predstavlja jedan od najsavremenijih objekata ove namene u okruženju. O tome najbolje govori vrednost izvedenih radova kao i kvalitet, veličina i struktura prodajnog prostora.
Otvaranje ovog centra čini deo realizacije široke lepeze investicionih aktivnosti Bermilton grupe koje trebaju da doprinesu stabilnom i ubrzanom razvoju Srbije kao i povećanju kvaliteta standarda života građana kao i njihovih porodica. Zbog toga će završetak ovog i drugih projekata, čija je realizacija u toku, kao i onih čiji početak tek predstoji, predstavljati meru uspešnosti našeg rada. Cilj nam je stvaranje pravih vrednosti za naše klijente uz stalnu posvećenost unapređenju kvaliteta, inovativnosti, kompetentnosti i profitabilnosti poslovanja.