• Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070 Novi Beograd
  • српски
  • енглески
 • O nama

  Bermilton Group

  Mi smo nezavistan i kompetentan poslovni partner.

  Kombinujemo stručnost stečenu na međunarodnom tržištu sa poznavanjem lokalnih mogućnosti što nam omogućava brzo reagovanje i fleksibilnost u poslu. Ova sposobnost da sagledamo situaciju centralno i lokalno, strateški i funkcionalno, da se integrišemo i delujemo na svim nivoima, jasno nas izdvaja od konkurencije.

  Upravljanje zahtevima visokih vrednosti, uz visok stepen odgovornosti.

  Uvidite šta Vam donosi saradnja sa Bermilton Group Management-om.

  OPŠTI UGOVOR

  Prilikom kontrole postupka prikupljanja ponuda, kao i samog izvođenja projekta, naša uloga se ogleda u upravljanju vrednostima. Kako u poštovanju uslova ponude, tako i u kontroli realizacije samog projekta, sve u cilju minimalnog odstupanja od postojećih naloga. Konstanto unapređujemo našu saradnju zasnovanu na učinku, stručnosti i upravljanju poslova koji su nam povereni.

  NAŠA MISIJA

  Da postanemo vrhunski izvođač i partner od poverenja, da stvaramo prave vrednosti za naše klijente i njihova okruženja, uz stalnu posvećenost sticanju veština i održanju integriteta.

  NAŠA VIZIJA

  Da postanemo lider u građevinskoj industriji poznat po kvalitetu svojih radova, kao i izabrani poslodavac među građevinskim profesionalcima koji su u potrazi za kompanijom koja razmišlja unapred i koja ima sredinu laku za saradnju.